Kommendörkapten Wilhelm Hagwall

Texten är baserad på en artikel (okänd tidning) om Wilhelm, skriven i samband med hans bortgång den 16 juni 1984.

Wilhelm Hagwall föddes i Västervik den 20 september 1904. Han tog studenten den första juni, 1922 och utbildade sig sedan vidare till officer. Han blev fänrik 1927 och tjänstgjorde därefter under en lång serie sjökommenderingar i många befattningar inom ubåtsvapnet, från fartygschef och divisionschef till flottiljchef. Andra sjökommenderingar var i sjömätningstjänst, som skyddsofficer på Drottning Viktoria och som chef för Karlskronaavdelningen.

Efter att han genomgått högre teknisk utbildning följde mellan sjökommenderingarna olika chefsbefattningar vid örlogsvarven och i marinförvaltningen. 1948 utnämndes han till kommendörkapten av första graden och blev samma år även ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Efter sin pensionering arbetade han under 12 år som år lärare i matematik och fysik vid Ahlströmska skolan i Stockholm. Han var även aktiv inom Svenska Turisttrafikförbundet och som taxeringsnämndsordförande.