Gustaf Victor Hartwell

Victor Hagvall (1847-1925) blev garvare och emigrerade till USA. Han dog där i början av 1920-talet, troligen den 8 september 1925 (enligt anteckningar av brorsonen Arthur). Hans änka, Alma, överlevde honom ganska länge. I Amerika kallade dom sig för Hartwell. Dom hade tre söner, varav en hette Henry Hartwell, och minst en sonson.

Denna del av släkten har inte hörts av på länge. Det sista var ett brev från Henry i början av 1930-talet, där han meddelar att hans mor, Victors änka, Alma gått bort.