Rasmus och Margarethas barn

Rasmus Olofsson och Margaretha Israelsdotter Hagelthorn hade tillsammans fem barn, alla var födda i Endre.

Catarina

Catarina föddes den 29 april 1706 i Endre. Hon gifte sig i Endre den 20 oktober 1730 med Hans Jacobsson, Orleifs i Alskog. Han var född den 21 september 1705 och levde till den 27 januari 1785. Catarina själv dog ung redan 1736.

Olof

Olof föddes 1709. Han gifte sig i Endre 1737 med Gertrud Jönsdotter. Gertrud var född 1714 och dog den 21 mars 1790. De hade tillsammans barnen Israel (10 oktober 1739), Margaretha (18 september 1742) och Catarina (6 april 1745). Efter hustruns död försvinner familjen från Endre.

Israel

Israel föddes 1711 och blev med tiden hemmansägare vid Svenskens i Endre, där han dog den 28 april 1772. Israel gifte sig den 24 november 1733 med Brita Jacobsdotter. Hon var född den 22 juni 1715 och levde till den 22 november 1791. De hade endast ett barn och hon hette Margareta.

Baltzar

Han föddes den 6 januari 1714. Om Baltzar står det att han "var mycket enfaldig och stupid samt kunde ingenting lära". Han dog ogift i Endre den 26 juni 1755.

Rasmus

Han föddes 1718 och levde till 1767. Han var danneman och husbonde vid Svenskens. Rasmus var gift två gånger. Första gången gifte han sig i Endre den 5 juni 1745 med Elsa Margaretha Jacobsdotter från Svänskens. Hon var född den 3 september 1722. Hennes föräldrar var Jacob Rasmusson och Margaretha Olofsdotter från Svänskens. Elsa Margaretha avled den 17 november 1759. Andra gången gifte sig Rasmus i Endre den 15 januari 1761 med Maria Jochimsdotter. Rasmus fick sammanlagt nio barn, 7 med Elsa Margaretha och två med Maria, alla dessa var födda i Endre.