Mer om Johan Petter Hagvall

Denna text är i stort sett direkt nedskriven från ett original som kommit mig tillhanda från min farfar Wilhelm Hagwall. Om det är han eller någon annan som egentligen står som författare kan jag dock inte säga. Jag har tagit med den för att den ger ytterligare en bild av Johan Petter som kan vara intressant.

Johan Petter Hagwall, som var en temperamentsfull man och en mångfrestare, men också en rivande duktig karl, flyttade någon gång på 1860-talet till fastlandet med sin hustru och bosatte sig i Stockholm.

I Stockholm, där han var anställd vid något bryggeri, föddes de tre första barnen i ett hus någonstans i närheten av nuvarande Konserthuset. Efter några år flyttade han till Sundsvall, där en son föddes.

På vårvintern 1872 köpte han ett bryggeri i Västervik. Han ägde då ungefär 400 riksdaler - morsarvet - men lyckades få låna köpesumman, som var 30.000 kr.

Genom driftighet och affärsbegåvning drev han på de 7 år som återstod honom upp bryggeriet så att han, när han vid 50 års ålder hastigt bröts ner av ett häftigt njurlidande, hade en för den tidens förhållanden imponerande förmögenhet.

Änkan dog året därpå och barnen - två söner föddes i Västervik - ackorderades av förmyndaren, en rå och hänsynslös f.d. slavskeppare, ut till lägstbjudande. Av den stora förmögenheten försvann under hans förvaltning stora summor medan barnen fick fara illa. En av sönerna till Johan Petter Hagvall berättar sålunda, att han före 18 års ålder aldrig ägde en överrock.

Johan Petter Hagvall tillhörde stadsfullmäktige i Västervik och var en av de drivande krafterna bakom järnvägsbygget.