Gun Hagwall

Gunvor Margareta Hagwall föddes i Stockholm den 10 juni 1930. Hon växte upp i Karlskrona där hon också tog sin studentexamen.

Efter sin studentexamen utbildade hon sig till småskolelärarinna i Stockholm och arbetade där mellan 1951-52. Därefter arbetade hon i Göteborg från 1952-58 för att sedan återvända till Stockholm. Hon gifte sig med civilingenjören Per Erik Öberg den 17 juni 1958. Äktenskapet upplöstes 1963.

1964-67 arbetade hon som skolkonsulent och 1968-69 som assistent vid Pedagogiskt Centrum i Stockholm. Hon utbildade sig 1961 till diplomerad montessorilärarinna i London och var under flera år ledamot av styrelsen för Svenska Montessoriföreningen.

Gun medverkade även vid författandet av läroböcker för grundskolans lågstadium. Efter universitetsstudier i pedagogik, psykologi och sociologi blev hon fil.kand 1967 och tjänstgjorde från 1969 som adjunkt i pedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm. Hon avled den 16 februari, 1971.