Greta Larsdotter

Margareta eller, som hon kallades, Greta Larsdotter föddes i Endre den 20 oktober 1772. Hennes pappa hette Lars Christensson Svenskens och var gårdsman vid Svenskens. Han föddes i Hejdeby någon gång i augusti 1733 och levde till den 7 maj 1803. Den 30 november 1758 gifte han sig med Greta Israelsdotter från Endre (född 9 december 1739, död 21 februari 1816). Hon var alltså mor till Greta Larsdotter.

Greta Israelsdotters mamma hette Brita Jacobsdotter och var även hon från Endre (född 1715, död 22 november 1791). Greta Israeldotters pappa var Husbonden Israel Rasmusson, född på Stora Hulte 1711 och död på Svenskens 1772. Han var son till Rasmus och Margareta Olofsson och således även storebror till Rasmus Rasmusson Svenskens (1718-1767).

Rasmus Rasmusson Svenskens var, som bekant, far till Joachim Erasmisson-Hagvall som var gift med Greta Larsdotter. Joachim och Greta var således släkt på så sätt att Joachims far och Gretas morfar var bröder.

Det står också skrivet att Greta Larsdotters farfar var Christen Pehrsson, danneman, och att han föddes 1705 i Lilla Råby och dog den 10 november 1774 i Endre. Om Greta Larsdotters farmor, alltså Lars Christenssons mor, står tyvärr inget skrivet. Om Greta Larsdotters mormor, Brita Jacobsdotter, vet vi däremot att hennes far hette Jacob Rasmussen och att han bodde på gården Svenskens.