Varifrån kommer w i Hagwall

Här finns det två historier som berättats för mig. I den ena sägs det att Johan-Petter skulle ha ändrat namnets stavning under sina studier till bryggare i Tyskland. Detta för att undvika att Tyskarna skulle uttala namnet som Hagfall, eftersom ett svenskt v blir till ett f-ljud i tyskan.

Den andra, och troligare, historien låter berätta att det var Emil Hagwall som på en karta över Gotland hittat gården Hagvards stavad med w. Resultatet av detta blev att Johan Petters och Emilia Fredrikas barn ändrade namnets stavning till Hagwall år 1886 eller 1887.

John, som då redan hade eget företag, behöll dock den gamla stavningen. Två av hans barn blev emellertid nystavare och exemplet har följts sporadiskt inom andra grenar av släkten.