Bryggarbarnen

Johan Petter och Emilia Fredrika hade tillsammans sex barn. Johan Petter hade dessutom en son från ett tidigare förhållande som hette John och han är naturligtvis också med här.

Carl Johan (John) Magnus

John var född i Maria församling i Stockholm den 17 september 1860. Han blev bryggare såsom sin far och hade redan 1886 ett eget företag. Han gifte sig med Sofia Åsberg (1852-1931) och dom fick tillsammans sex barn. John dog den 22 juni 1942 i Västervik. Mer om John ->>.

Hilma Emilia

Hilma var född i S:ta Clara, Stockholm, den 10 april 1865. Hon dog den 6 maj 1950 i Varberg. Den 25 juli 1903 gifte hon sig med fotografen Albert Fredrik Edström (1864-1924). Hilma och Albert fick inga barn. Här kan du se ett porträtt av Hilma, eller ett foto när hon matar höns.

Anna Helena Fredrika (Dika)

Dika föddes i S:ta Clara, Stockholm, den 28 maj 1866. Hon blev småskolelärarinna och gifte sig den 13 juli 1898 med folkskoleläraren Alfred Nordén (1873-1957). Dika dog den 3 mars 1959 i Kisa. Alfred och Dika hade inga barn. Mer om Dika ->>

Pehr Viktor

Pehr föddes den 25 juni 1868. Liksom sina storasystrar var han född i S:ta Klara, Stockholm. Han gifte sig i Värmland 1892, med Amalia Eriksson och tillsammans fick dom nio barn. Pehr var agronom och dog av en olyckshändelse, då hästen skenade, den 7 mars 1919 i Geijersdal, Brattfors församling, Filipstad. Mer om Pehr ->>.

Johan Emil Hilmer

Emil föddes i Sundsvall den 14 maj 1871. Han gifte sig år 1900 med Ellen Rosén (1872-1940) och tillsammans fick dom tre barn. Emil var kontraktsprost i Gamleby, Småland. Han dog på Lidingö den 27 november 1957. Mer om Emil ->>

Carl Wilhelm

Carl föddes i Västervik den 28 juli 1873. Han gifte sig den första juli 1897 med Anna Nilsson (1874-1943). Tillsammans fick dom tio barn. Carl var både agronom och ingenjör. Han dog i Stockholm den 3 april 1941. Mer om Carl ->>

Hans Arthur

Arthur föddes i Västervik den 18 april 1877. Han gifte sig den första juni 1903 med Märta Alvin (1881-1909). Tillsammans fick dom två barn, Wilhelm och Märta. Arthur gifte sig andra gången med Helma Falkengren (1877-1954) och med henne fick han barnen Hervor och Ragnar. Arthur arbetade bl.a som kapten och gymnastiklärare. Han dog den 6 mars 1976 i Eksjö. Arthur var min farfarsfar och det är med honom som historien fortsätter ->>