Kapten Arthur Hagwall

Kapten Hagwall föddes den 18 april 1877 i Västervik. Han växte upp hos förmyndare och tog studenten i Västervik 1895. Redan 1898 blev han underlöjtnant vid Skaraborgs regemente, för att sedan bli löjtnant 1902 och kapten 1913.

Arthur gick även en utbildning vid gymnastiska centralinstitutet och arbetade som gymnastiklärare vid Hudiksvalls högre allmänna läroverk under åren 1909-13. Han kom till Eksjö 1926 och och arbetade där några år vid realskolan. 1930 började han arbeta som gymnastiklärare vid Eksjö högre allmänna läroverk och blev kvar där under tio år.

Under första världskriget tjänstgjorde han som kompanichef vid neutralitetsvakten på västkusten. Hans stora intresse var under alla år frimärken och med åren blev han känd som en ivrig och skicklig filatelist.

Arthur Hagwall avled i Eksjö lördagen den 6 mars 1976 vid en ålder av 98 år.