Märtha Hagwall

Märtha föddes i Skärf i Västergötland den 10 februari 1906. Till en början fick hon undervisning i hemmet men gick sedan i flickskolan i Skövde. Hon flyttade till Eksjö tillsammans med sin far 1927.

I Eksjö arbetade hon till och från på häradsskrivarekontoret, Eksjö sparbank och på Smålands-Tidningen. Hon verkar ha varit en glad och trevlig dam, i hennes dödsruna stod det bl.a skrivet att:

"Märtha Hagwall var ingen dussinmänniska. Det vilade en sällspord glättighet och friskhet över hennes väsen. Sitt medfödda intresse för livet och människorna bevarade hon livet igenom. Hon var en livsbejakande och glad människa, spontan och hjälpsam som hade lätt att få vänner."

På Smålands-Tidningen arbetade hon på korrekturet under flera år. Enligt samma källa som ovan "... var hon bland alla vännen och kamraten, sympatisk, lättillgänglig och trivsam. Hennes ljusa livssyn, porlande skratt och vänliga sätt gjorde henne till en uppskattad tillgång i kamratkretsen."

På sin fritid var hon även verksam hos Eksjö-lottorna under flera år. Märtha avled hastigt under sömnen drabbad av en hjärtattack den 30 april, 1966.