På den medföljande texten står det:

Huset på denna bild är det medeltida huset på en farmannagård, d.v.s att ägaren brukade fara öster- eller söderut som köpman. Huset ligger i Visby socken och det köptes, jämte halva gården Stora Hästnäs, av Albrecht Jeronimusson, bror till vår stamfar Oluf J.

Olufs födelse- och dödsår är obekanta, men Albrecht levde ännu på 1690-talet. För Stora Hästnäs gav han 80 daler.